Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» Εκδήλωση ενδιαφέροντος των σχολείων έως τις 10 Μαΐου 2021

Έγγραφο Φ15/30553/Δ2/17-3-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+KA3 : «Reflecting 4 Change (R4C)» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο».

Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου R4C, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με την προϋπόθεση να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν ένα μοντέλο ενός αυτοσχέδιου σεισμογράφου σε ψηφιακή μορφή και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία Έκθεση συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό και από το μοντέλο σε ψηφιακή μορφή σε αρχείο τύπου 3DS, OBJ, STL.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων είναι η 10η Μαΐου 2021.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν οι δέκα (10) καλύτερες εργασίες από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του έργου R4C που θα διοργανωθεί από το ΙΕΠ σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν). Οι ομάδες οι οποίες θα βραβευθούν θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν άρθρα με τις εργασίες τους, κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, στο ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό «Open Schools Journal for Open Science».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203, όσο και τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr). Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: ……………………………….

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Ενημέρωση 26-10-2021

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (Έγγραφο Φ15/136394/Δ2/26-10-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο