Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην Παιδεία»

Έγγραφο 55724/Δ2/3-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΟΠΑΙΘ εγκρίνει τη διοργάνωση του Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα: «Η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην Παιδεία» που διοργανώνει το ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ (ΕΕΙ) – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) στο Ψυχικό Αττικής.

Τα δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια της χώρας που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής μαθητών, αποστέλλοντας έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο