Μαθητεία και εκπαιδευτικά σεμινάρια – Σεμινάριο Pestalozzi 2014 – Ιταλία

Έγγραφο 79805/I/22-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

ITALY (Paterno)

Apprenticeship and educational trainings in Italian and European schools: the state of the art and good practices. Problems to face and possible solutions for better insertion into the job market.

«Μαθητεία και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία της Ιταλίας και της Ευρώπης: τα δεδομένα και οι καλές πρακτικές. Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πιθανές λύσεις για την καλύτερη εισαγωγή στην αγορά εργασίας

Κωδικός: CoE 2014    1006-1009  Italy

Ημερομηνία διεξαγωγής : 06/10/2014 – 09/10/2014

Γλώσσα εργασίας:  ΙΤΑΛΙΚΑ  ( Επίπεδο τουλάχιστον Γ1)

Απευθύνεται σε:

  • Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.
  •  Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. όλων των κλάδων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :  15 Ιουνίου 2014  (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Διαβάστε την προκήρυξη

Η αίτηση συμμετοχής

Application Form

Δελτίο ατομικών στοιχείων
 

Ενημέρωση 4-7-2014

Προεπιλογή υποψηφίων για το σεμινάριο (Έγγραφο 103071/Ι/3-7-2014 του ΥΠΑΙΘ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο