Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου – Διδακτέα ύλη και οδηγίες διαχείρισής της Για το σχολικό έτος 2020-2021

Έγγραφο 123035/Δ2/17-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε στις σχολικές μονάδες οδηγίες διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες- Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το μάθημα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει τα Στοχαστικά Μαθηματικά (Πιθανότητες – Στατιστική).

Η διδασκαλία των Στοχαστικών Μαθηματικών έχει ως στόχους αφενός τη γνωριμία των μαθητών με στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και ερμηνεία καταστάσεων που συναντά ο σύγχρονος πολίτης, και αφετέρου την εμπλοκή τους με  μη  αιτιοκρατικούς  τρόπους  σκέψης  για  προβλήματα  και  καταστάσεις  που εμπεριέχουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3027/Β/21-7-2020.

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο