Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στα σχολεία

Έγγραφο 185151/ΓΔ4/17-11-2014 του ΥΠΑΙΘ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Υποστήριξης για την Οργάνωση και Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Κάπνισμα στα Σχολεία» – «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο»

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει την υλοποίηση του Προγράμματος Αγωγής Υγείας Πρόληψης του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» – «Μαθαίνω την Αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο», που πρόκειται να εφαρμόσει το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο έχει την πρόληψη κατά του καπνίσματος και την προαγωγή τη υγείας μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση και προβλέπεται να υλοποιηθεί στις τάξεις Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, και στην Α΄ τάξη Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα θα υποστηριχθεί από εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικό υλικό.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο