Λογοτεχνικοί και μουσικοί Διαγωνισμοί της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Έγγραφο Φ.14/ΓΛ/136718/149566/Δ1/11-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018) λογοτεχνικούς και μουσικούς Διαγωνισμούς για μαθητές Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων. Το ΙΕΠ γνωμοδοτεί θετικά για τη συμμετοχή των μαθητών στους παραπάνω Διαγωνισμούς.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο