Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το 2021-2022 Ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 43425/Δ2/14-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την 40398/ΓΔ4/08-04-2022 ΥΑ με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2021-2022» (Β’ 1716) και την παρ. 4 της 126316/Δ2/06-10-2021 ΥΑ (Β’ 4710) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022», ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares