Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το 2021-2022 Ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 43405/Δ2/14-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την 40398/ΓΔ4/08-04-2022 ΥΑ με θέμα: «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2021-2022» (Β’ 1716) και την παρ. 3 της 117781/ΓΔ4/21-09-2021 ΥΑ (Β’ 4696) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022», ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares