«Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 155879/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ενδυνάμωση μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα που άπτονται της επίγνωσης, συνειδητοποίησης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής και της υπεράσπισής τους, με απώτερο σκοπό οι μαθητές να διδαχθούν από τη σοφία ιστορικών προσώπων και υπερασπιστών της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας, να ευαισθητοποιηθούν και να εφαρμόσουν τα διδάγματα αυτά στην καθημερινότητά τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», όπου γίνεται παρουσίαση 9 υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βραβευμένων με Νόμπελ, το οποίο διατίθεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και περιέχει σε κάθε κεφάλαιο ασκήσεις, προτάσεις και ιδέες για την εφαρμογή του μέσα στις σχολικές αίθουσες από τους εκπαιδευτικούς.

Σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης ισχύουν τα ακόλουθα: όσα σχολεία εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, θα δηλώσουν όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα δηλώσουν συμμετοχή στο Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που τους παρέχεται για να τους αποσταλεί το βιβλίο δωρεάν. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ προβλέπεται και ηλεκτρονική αποστολή οδηγιών, όταν αυτές είναι απαραίτητες. Επιπρόσθετα, στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί η δυνατότητα να μοιράσουν αντίγραφα κειμένων του βιβλίου στους μαθητές και στις μαθήτριες τους. Τα κείμενα αυτά, μπορούν να τα προσαρμόσουν σε διάφορα μαθήματα ανάλογα με την κρίση τους.

Στο τέλος της χρονιάς οι καθηγητές μπορούν να αποστείλουν τις δράσεις τους στο Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», αν επιθυμούν για να τις μοιραστούν με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που το υλοποιούν, καθώς και να υποβάλουν προτάσεις για τη βελτίωση και την ανανέωσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται …….

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares