Λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δομών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 – 2022, και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων

Κοινή Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09-09-2021 (ΦΕΚ 4187/Β/10-09-2021)

Άρθρο 1 – Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 2 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Άρθρο 3 – Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για μαθητές και εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) για εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

 • Α. Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού καθώς και του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.
 • Β. Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test) – Δήλωση του αποτελέσματος
 • Γ. Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνο
 • Δ. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19
 • Ε. Διαχείριση περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19
 • ΣΤ. Εξαίρεση από τον συστηματικό προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο
 • Ζ. Ρυθμίσεις για τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και για εκπαιδευτικούς
 • Η. Σχολική κάρτα για COVID-19 για ανήλικους αιτούντες άσυλο
 • Θ. Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 4 – Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές

Άρθρο 5 – Ολοήμερο πρόγραμμα

Άρθρο 6 – Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης – κυρώσεις

Άρθρο 7 – Γενικά μέτρα προστασίας

Άρθρο 8 – Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων

Άρθρο 9 – Προϋποθέσεις αποχής από την διά ζώσης διδασκαλία και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο