Λειτουργία των δομών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αφορά στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και στα ΕΕΕΕΚ για το 2015-2016

Έγγραφο 143218/Δ3/14-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας και ενιαία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13, περ. δ και ε, του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000), θα συνεχίσουν, έως και την έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, τη λειτουργία τους και για το σχολικό έτος 2015-2016 , σύμφωνα με το οριζόμενο ως άνω νομικό πλαίσιο . Η προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-9-2008) μετατροπή των παραπάνω σχολικών μονάδων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), άρθ. 56, παρ. 2, περ. γ), όπως προβλέφθηκε εκ νέου στο άρθρο 28 του νόμου 4186/2013(ΦΕΚ 193/Α/ 17-9-2013) εντάσσεται στο πλαίσιο επανασχεδιασμού της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Οι εγγραφές των μαθητών στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας, στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας και στα ενιαία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας, για το προαναφερόμενο έτος θα διεξαχθούν κανονικά. Οι παραπάνω ΣΜΕΑΕ θα λειτουργήσουν με τα ισχύοντα προγράμματα των ΤΕΕ σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις περ. δ και ε της παρ. 13 και στην περ. ε της παρ. 15 άρθρο 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000).
Τα ιδρυθέντα ειδικά ΕΠΑΛ θα λειτουργούν με τα ισχύοντα προγράμματα των ΕΠΑΛ προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.

Επίσης, η λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013).

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο