Λειτουργία των ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους Πώς θα διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία


άκουσε το άρθρο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 115744/Ζ1/04-09-2020 (ΦΕΚ 3707/Β/04-09-2020)

Άρθρο πρώτο – Λειτουργία των ΑΕΙ

Άρθρο δεύτερο – Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

Άρθρο τρίτο – Εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ

Άρθρο τέταρτο – Διδακτικό έργο σε Σχολές Επιστημών Υγείας

Άρθρο πέμπτο – Διδακτικό έργο σε εργαστήρια

Άρθρο έκτο – Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των ΑΕΙ

Άρθρο έβδομο – Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ

Άρθρο όγδοο – Λειτουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών – αναγνωστηρίων – φοιτητικών γυμναστηρίων – αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο ένατο – Ορκωμοσίες – Συνέδρια – Ημερίδες

Άρθρο δέκατο – Λειτουργία οργάνων διοίκησης

Άρθρο ενδέκατο – Ευπαθείς ομάδες

Άρθρο δωδέκατο – Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Άρθρο δέκατο τρίτο – Γενικά μέτρα προστασίας

Άρθρο δέκατο τέταρτο – Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων

Άρθρο δέκατο πέμπτο – Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας εντός των ΑΕΙ – Κυρώσεις

Άρθρο δέκατο έκτο – Επιβολή κυρώσεων – Αρμόδια όργανα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Οδηγίες για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων εντός των ΑΕΙ

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares