Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση 100637/Γ2/30-6-2014 (ΦΕΚ 1891/Β/11-7-2014, ΑΔΑ:ΩΠΔΨ9-0ΣΚ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Ειδικότητας

Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ειδικότητας σε περιπτώσεις μετεγγραφής

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Διαβάστε την υπουργική απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την υπουργική απόφαση στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-6-2015

Το Κεφάλαιο Α της ανωτέρω απόφαση καταργήθηκε με την ΥΑ Φ12/93600/Δ4/12-6-2015 (ΦΕΚ 1249/Β/24-6-2015)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο