Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων Tο αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, προτείνονται τα θέματα των ομίλων


άκουσε το άρθρο

Αριθμ. 102939/ΓΔ4 (Τεύχος B’ 4509/25.08.2022) 

  • Άρθρο 1, Προϋποθέσεις και λειτουργία ομίλων
  • Άρθρο 2, Αριθμός μαθητών, ωράριο λειτουργίας, παρακολούθηση και συμμετοχή
  • Άρθρο 3, Προσόντα, αριθμός, ωράριο και υποχρεώσεις υπευθύνων ομίλων
  • Άρθρο 4, Λειτουργία  ομίλων περισσότερων σχολικών μονάδων
  • Οι όμιλοι δεν πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της επέκτασης, ενίσχυσης και προετοιμασίας των μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος («φροντιστηριακό» χαρακτήρα).
  • Με την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, προτείνονται τα θέματα των ομίλων.
  • Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.
  • Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στη διεύθυνση του σχολείου.
  • Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
  • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δώδεκα (12).

Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022 – 2023.

 

Share and Enjoy !
Shares