Λάθη στο mySchool στην καταχώριση μαθητών των ΕΠΑΛ που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Ν. 4186/2013 Οδηγίες για την ορθή καταχώριση μέχρι την Τετάρτη 31-01-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 14514/Δ4/29-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι σε πολλά σχολεία που λειτουργούν τμήματα συνδιδασκαλίας, οι μαθητές που φοιτούν σύμφωνα με το ν.4186/2013 δεν έχουν ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool στην τάξη «Γ Παλαιά» άλλα στην τάξη «Γ». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραπάνω μαθητές να φαίνονται ότι παρακολουθούν μαθήματα του ν.4386/2016 και όχι του ν.4186/2016 όπως προβλέπεται, καθιστώντας αδύνατη την ορθή καταχώριση της βαθμολογίας τους στα μαθήματα του ν.4186/2013 καθώς και την έκδοση τίτλων σπουδών του ν.4186/2013.

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν τμήματα συνδιδασκαλίας, να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος ορθής καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα Myschool των μαθητών του ν.4186/2013 στην τάξη «Γ-ΠΑΛΑΙΑ», ενώ σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων καταχωρίσεων να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις έως την Τετάρτη 31-01-2018.

Επισημαίνουμε ότι για να πραγματοποιηθεί αλλαγή τάξης ενός μαθητή από «Γ» τάξη σε «Γ-ΠΑΛΑΙΑ» στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, θα πρέπει πρώτα να γίνει διαγραφή-αφαίρεση του μαθητή από τα επιμέρους τμήματα που έχει ενταχθεί (τμήματα επιλογής, ξένων γλωσσών, ειδικοτήτων κλπ.).

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρακαλούνται οι Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους χειριστές του πληροφοριακού συστήματος Myschool της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares