Κυρώθηκαν οι τελικοί πίνακες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Οι πίνακες για την Δυτική Μακεδονία

Απόφαση Φ.351.1/30/156459/Ε3/20-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας για την Δυτική Μακεδονία

Κυρώνουμε τους ακόλουθους, ανά κλάδο, τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τη στελέχωση του ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

{……}

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο