Κυρώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Η ισχύς των πινάκων λήγει στις 31 Ιουλίου του 2018

Απόφαση Φ.353.1/9/12169/Ε3/26-1-2016 (ΦΕΚ 111/Β/27-1-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Επικυρώνουμε τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Επισκέψεις: 22

Μετάβαση στο περιεχόμενο