Κύρωση του τελικού ενιαίου αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας Πρόταση της ΔΔΕ Φλώρινας για τοποθέτηση υποψήφιου Διευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΨΨΧΘ4653ΠΣ-ΤΚΚ – Απόφαση 7773/20-11-2017 του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την κύρωση του τελικού ενιαίου αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη: […}

Κυρώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα των Υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας, όπως αυτός συντάχθηκε με τη με αριθμ. 56η/17-11-2017 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ως συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Σχετικά:

Πρόταση της ΔΔΕ Φλώρινας με Αρ. Πρωτ.: 5736/20-11-2017 προς την ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για τοποθέτηση υποψήφιου Διευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]