Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 202935/Ε3/12-12-2014 (ΑΔΑ:7ΒΣΚ9-7ΙΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Κυρώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2014 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ( ΚΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΔΕ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares