Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ποιοι είναι οι αιρετοί στα Κεντρικά Συμβούλια για την διετία 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση (22-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών (ΚΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΔΕ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα υπηρεσιακά συμβούλια των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) (ΚΥΣΕΕΠ – ΠΥΣΕΕΠ) από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η κύρωση ακολούθησε μετά τον έλεγχο των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών και την εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Επίσης, εκδόθηκαν οι αποφάσεις ορισμού της σειράς των υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ.

Κύρωση εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2022 (Απόφαση 144856/Ε4/22-11-2022, ΑΔΑ: 940Γ46ΜΤΛΗ-Α59)

Κύρωση εκλογών ΚΥΣΕΕΠ 2022 (Απόφαση 144845/Ε4/22-11-2022, ΑΔΑ: 9ΣΧΚ46ΜΤΛΗ-63Ω)

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών 2022 (Απόφαση Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022, ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ-6ΙΜ)

Ορισμός σειράς αιρετών ΚΥΣΠΕ 2022 (Απόφαση Φ.350/114/145113/Ε3/22-11-2022, ΑΔΑ: 6ΧΤ146ΜΤΛΗ-ΒΔΔ)

Ορισμός σειράς αιρετών ΚΥΣΔΕ 2022 (Απόφαση Φ.350/113/145106/Ε3/22-11-2022, ΑΔΑ: 9ΧΟ246ΜΤΛΗ-ΠΡ0)

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares