ΚΥΑ για τις δαπάνες και τις αποζημιώσεις των σχολικών αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΥΑ 2/5472/0022/3-2-2014 (ΦΕΚ 224/Β/5-2-2014, ΑΔΑ:ΒΙΡΝΗ-ΡΦ6) των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών

Ορίζουμε τις δαπάνες για τη διεξαγωγή των Σχολικών Αγώνων και «Αθλοπαιδείας» της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εμπλεκομένων σε αυτούς ως ακολούθως:

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Επισκέψεις: 9

Μετάβαση στο περιεχόμενο