Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Απόφαση 10692/11-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΡ09-ΔΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) τα παρακάτω:

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 11/09/2014.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο