Κριτήρια επιλογής θητείας Διευθυντών των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.).

ΥΑ 44050/Α2/24-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ9-Δ52, ΦΕΚ918/Β/11-4-2014)

1. Η επιλογή Διευθυντών στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.ΣΔΕ.) πραγματοποιείται ύστερα από συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μόνο από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο οικείο Ι.Σ.Δ.Ε., εφόσον έχουν κατά προτεραιότητα τον Δ’ βαθμό, δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, διοικητική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων.

2. Η θητεία των Διευθυντών των Ι.Σ.Δ.Ε. ορίζεται για ένα σχολικό έτος και δύναται να παραταθεί μέχρι την επιλογή νέου Διευθυντή, με Υπουργική Απόφαση, στην περίπτωση εκ νέου απόσπασης τους το ερχόμενο σχολικό έτος.

3. Από την έκδοση της παρούσης παύει η ισχύς της αρ. πρ. 99664/Α2/19−8−2009 απόφασης.

Διαβάστε την ΥΑ

Διαβάστε την απόφαση από τη Δι@ύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο