Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Εξεταστικό Κέντρο το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας Για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016

Απόφαση 2608/7-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΨΞ4653ΠΣ-Σ4Λ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε τα εξεταστικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Ιουνίου 2016 ως εξής:
Εξεταστικά Κέντρα Κοζάνης:
1. 291Α (1ο ΓΕΛ Κοζάνης), Παντελή Χόρν1, 50100 Κοζάνη τηλ 24610 29788

Εξεταστικά Κέντρα Φλώρινας
1. 294Α (2ο ΓΕΛ Φλώρινας), Περιοχή Αγίας Παραςκευής, Φλώρινα 53100 τηλ 2385046482

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο