Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία των Δήμων Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χαμηλών θερμοκρασιών Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Α. Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Ιωάννη Λιάση, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά εκτός από αυτούς στις Δημοτικές Κοινότητες Λεχόβου και Βαρικού οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

ΑΔΑ: ΨΝΙΓΩΨΛ-Α1Υ – Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Αμυνταίου

Β. Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γεώργιου Στεργίου, τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Δήμο Πρεσπών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ο Παιδικός Σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

ΑΔΑ: 9ΓΧΕΩΞ8-ΒΥΓ – 16/2024 Απόφαση Δημάρχου: Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών

Γ. Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

ΑΔΑ: Ψ4Β6ΩΗΙ-ΕΑΧ – ΑΔΦ 132/2024 Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Share and Enjoy !
Shares