Κλειστά τα σχολεία του νομού Φλώρινας στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2022 λόγω των σεισμικών δονήσεων Για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφάλειας

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νόμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφάλειας, εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων.

Η απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας (Απόφαση 15/2022, ΑΔΑ: 69ΙΓΩΗΙ-ΩΥΣ)

Η απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου (Απόφαση 18/2022, ΑΔΑ: 90Φ2ΩΨΛ-Ζ3Β)

Μετάβαση στο περιεχόμενο