Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού και βεβαίωσης επιτυχίας για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Θα περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η γνησιότητά του


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 73014/Α5/14-06-2022 (ΦΕΚ 3057/Β/17-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο του πιστοποιητικού και της βεβαίωσης επιτυχίας που χορηγούνται για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, ως ακολούθως:

[…]

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06-09-2022

Διαβάστε την 106413/Α5/02-09-2022 (ΦΕΚ 4671/Β/05-09-2022) σχετική τροποποιητική ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares