Καθορισμός τύπου και διαστάσεων Αριστείων Προόδου, Βραβείων Προόδου, Επαίνων Προσωπικής Βελτίωσης και Ειδικού Επαίνου για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 124862/Δ2/23-7-2018 (ΦΕΚ 3291/Β/8-8-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο και τις διαστάσεις του «Αριστείου Προόδου», «Βραβείου Προόδου», «Επαίνου Προσωπικής Βελτίωσης» και «Ειδικού Επαίνου» για τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

  1. Αριστείο Προόδου.
  2. Βραβείο Προόδου.
  3. Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης.
  4. Ειδικός Έπαινος.

Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω εντύπων είναι τα εξής:

Μονόφυλλο, σχήματος Α4 (210 x 297 mm), σε χαρτί TINTORETTO, βάρους 140 γραμμαρίων και χρώματος CREMA, εκτυπωμένο σε μία όψη, ασπρόμαυρα.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Τα παραπάνω έντυπα προβλέπονται στο άρθρο 31 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

Share and Enjoy !
Shares