Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου

Απόφαση 92091/Δ2/5-6-2018 (ΦΕΚ 2087/Β/7-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γυμνασίων Δημόσιων και Ιδιωτικών, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 10. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 11. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 12. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 13. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 14. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 16. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 17. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 18. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 19. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 21. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 22. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 23. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 24. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 25. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Γυμνασίου που έπαυσε να λειτουργεί.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο