Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 105228/Δ2/28-6-2016 (ΦΕΚ 2086/Β/7-6-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 11. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 12. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 17. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 18. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 24. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 25. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 27. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Σχολείου που έπαυσε να λειτουργεί.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-7-2016

Στο ΦΕΚ 2295/Β/25-7-2016 δημοσιεύτηκε διόρθωση της παραπάνω απόφασης

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο