Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Μουσικού Λυκείου

Απόφαση 107515/Δ2/30-6-2016 (ΦΕΚ 2117/Β/8-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Μουσικών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου
 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο