Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Σχολείων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 93368/Δ2/7-6-2018 (ΦΕΚ 2127/Β/8-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).
 7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 8. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 10. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 11. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).
 12. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares