Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές ενστόλων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού Κυμαίνονται από 0,8 έως 1,2 ενώ για τα Ειδικά Μαθήματα των ΑΣΤΕ είναι 0,7

Απόφαση Φ.251/36604/Α5/31-03-2021 (ΦΕΚ 1261/Β/31-03-2021) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε τον  καθορισμό  του  συντελεστή  Ελάχιστης  Βάσης Εισαγωγής  (Ε.Β.Ε.)  ως  προϋπόθεση  συμμετοχής  των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-8-2021

Η ανωτέρω ΥΑ συμπληρώθηκε με την Φ.251/105540/Α5/31-8-2021 (ΦΕΚ 4006/Β/31-8-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο