Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (ΦΕΚ 5197/Β/10-11-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 – «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
  3. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
  4. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
  5. Μαθήματα Τομέα

Άρθρο 2 – Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ καθορίζεται ως εξής ανά μάθημα:

[…]

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-12-2021

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την Φ4/157614/Δ4/03-12-2021 (ΦΕΚ 5824/Β/14-12-2021) μόνο κατά το μέρος που αφορά στο μάθημα «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-05-2022

Η αρχική ΥΑ τροποποιήθηκε με την Φ4/50808/Δ4/05-05-2022 (ΦΕΚ 2241/Β/09-05-2022) (ΑΔΑ: 6ΙΚ646ΜΤΛΗ-0ΗΤ) αναφορικά με το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου και την αντίστοιχη αναφερόμενη διάταξη.
Συγκεκριμένα, το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από δύο (2) σε τρεις (3) ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

Share and Enjoy !
Shares