Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων στις οποίες θα προσληφθούν Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί για το 2022-2023 Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 135190/ΓΔ4/01-11-2022 (ΦΕΚ 5653/Β/07-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τις ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος.

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών ΕΕΠ από τους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ υποψηφίων μελών ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών.

[…]

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ για τη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας θα προσληφθεί ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ30), ο οποίος θα απασχοληθεί στα παρακάτω σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2022-2023:

  • 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
  • Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού
  • Γυμνάσιο Μελίτης
  • Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
  • Γενικό Λύκειο Φιλώτα
Share and Enjoy !
Shares