Καθορισμός ομάδων σχολείων για τις οποίες θα προσληφθούν αναπληρωτές Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί κατά το 2021-2022 Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 166162/ΓΔ4/20-12-2021 (ΦΕΚ 6205/Β/23-12-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τις ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την ΔΔΕ Φλώρινας καθορίστηκε μια ομάδα σχολείων για την οποία και θα προσληφθεί ένας (1) αναπληρωτής ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

1ο ΓΕΛ Φλώρινας 2ο ΓΕΛ Φλώρινας Γυμνάσιο Μελίτης ΓΕΛ Αμυνταίου ΓΕΛ Φιλώτα

Share and Enjoy !
Shares