Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωδε την 139606/Γ2/1-10-2013 εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται η διδακτέα ύλη και η διαχείρισή της για τα θετικά μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) της Α′ Ημερήσιου και Α′ και Β′  Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Με την 178603/Γ2/22-11-2013 εγκύκλιο τροποποιήθηκε η ανωτέρω εγκύκλιος όσον αφορά στη διδασκαλία της Χημείας στην Α′ Ημερήσιου και Α′ και Β′  Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Διαβάστε την σχετική τροποποίηση

Share and Enjoy !
Shares