Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014


άκουσε το άρθρο
Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωδε την 139607/Γ2/1-10-2013 εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται η διδακτέα ύλη και η διαχείρισή της για τα θετικά μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) της Β′ και Γ Τάξεων Ημερήσιου και Γ′ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.
Ειδικότερα οι οδηγίες αφορούν στα παρακάτω μαθήματα:
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Μαθηματικά Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Φυσική Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Χημεία Γενικής Παιδείας Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Εφαρμογές Υπολογιστών Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Διαχείριση Φυσικών Πόρων Β΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής Β΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Εφαρμογές Λογισμικού Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Πολυμέσα – Δίκτυα Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Τεχνολογία και Ανάπτυξη Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Στατιστική Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Λογική: Θεωρία και Πρακτική Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Ελεύθερο Σχέδιο Β΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Γραμμικό Σχέδιο Β΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Τεχνικό Σχέδιο Γ΄ Γενικού Λυκείου Μάθημα Επιλογής
Share and Enjoy !
Shares