Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Υπουργική Απόφαση 20895/Γ2/13-2-2014 (ΦΕΚ 547/Β/5-3-2014)

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ 20895/Γ2/13-2-2014 (ΦΕΚ 547/Β/5-3-2014)

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ 60225/Γ2/16-4-2014 (ΦΕΚ 1134/Β/5-6-2014)

Οι αρχικές εγκύκλιοι που αναφέρονται στην παραπάνω ΥΑ

Διαβάστε την εγκύκλιο 132447/Γ2/19-09-2013

Διαβάστε την εγκύκλιο 139606/Γ2/01-10-2013

Διαβάστε την εγκύκλιο 139610/Γ2/1-10-2013

Διαβάστε την εγκύκλιο 147653/Γ2/11-10-2013

Διαβάστε την εγκύκλιο 178603/Γ2/22-11-2013

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο