Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης και της Δ’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1936/Β/9-8-2013 η υπουργική απόφαση 105938/Γ2/31-7-2013, με την οποία καθορίζεται η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.

Διαβάστε τη σχετική ΥΑ για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια

Επίσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1969/Β/13-8-2013 η υπουργική απόφαση 105963/Γ2/31-7-2013, με την οποία καθορίζεται η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.

Διαβάστε τη σχετική ΥΑ για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο