Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων Διπλωματούχων Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών

Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 -Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 – Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τις Κοινές δραστηριότητες μηχανικής καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού
 • Χημικού Μηχανικού
 • Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού
 • Ναυπηγού Μηχανικού
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 • Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
 • Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018)

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο COMPASS | Ιστολόγιο εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού

Επισκέψεις: 17

Μετάβαση στο περιεχόμενο