Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Στο ΦΕΚ 4902/τΒ/04-08-2023 δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία 87326/Δ3/02-08-2023 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024».

Δείτε την εξεταστέα ύλη

Share and Enjoy !
Shares