Καθορισμός αριθμού πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Εν αναμονή της επόμενης φάσης μετατάξεων, εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η 144049/Δ2/7-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΩ9-ΩΘ4) Διαπιστωτική Πράξη, με την οποία προσδιορίζεται το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα για την ΔΔΕ Φλώρινας, σύμφωνα με την αναφερόμενη διαπιστωτική πράξη, πλεονάζουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05, ένας (1) κλάδου ΠΕ06, ένας (1) κλάδου ΠΕ08 και τρεις (3) κλάδου ΠΕ11.
Αντίστοιχα τα κενά στην Πρωτοβάθμια Φλώρινας είναι : τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05, ένας (1) κλάδου ΠΕ06, ένας (1) κλάδου ΠΕ07, ένας κλάδου ΠΕ08 και τρεις (3) κλάδου ΠΕ11.

Αναμένεται ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μετάταξης όπως συνέβη με τις μετατάξεις του Αυγούστου 2013.

Δείτε την διαπιστωτική πράξη

Share and Enjoy !
Shares