Καθορισμός αποζημίωσης των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/43334/ΔΕΠ/17-7-2015 (ΦΕΚ 553/ΥΟΔΔ/29-7-2015, ΑΔΑ:ΨΗΛΛΗ-3Φ7) των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Καθορίζουμε την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων των μαθητών των Γυμνασίων και των μελών των Επιτροπών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. και των πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ., ως εξής:

1. Επιτροπή αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων όλων των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Στον κάθε αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης, εφόσον αναβαθμολογεί από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά 35,00 € και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,40 € για κάθε εξεταστική περίοδο.

2. Επιτροπές απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. και πτυχιακών εξετάσεων ιδιωτικών ΕΠΑ.Σ. των εξεταστικών περιόδων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
α) Πρόεδρος 140,00 €.
β) Μέλη και Γραμματείς 120,00 € για κάθε εξεταστική περίοδο
γ) Επόπτης Εξετάσεων 150,00 € για κάθε εξεταστική περίοδο
Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται μετά το πέρας των εργασιών στα μέλη των επιτροπών. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα έτος πριν τη δημοσίευσή της και εφεξής.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 19/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 06/05/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]