Καθιέρωση της ‘Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’


άκουσε το άρθρο

Το Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων ευαισθητοποιημένο σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, καθιερώνει την 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
Την εβδομάδα αυτή καλούνται όλα τα ΚΠΕ, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης να διοργανώσουν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ειδικότερα, κατά την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΠΕ

 Τα ΚΠΕ όλης της χώρας θα συνεργάζονται και θα διοργανώνουν ανά Περιφέρεια ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών.
 Σε κάθε ΚΠΕ, θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις των Προγραμμάτων και των Δικτύων όλων των ΚΠΕ της Περιφέρειας, στους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το ΚΠΕ. Οι παρουσιάσεις θα συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο τις επόμενες ημέρες της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στα υπόλοιπα ΚΠΕ της Περιφέρειας.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων κάθε Δ/νσης θα διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα υλοποιούνται κάθε μέρα ανά ομάδες σχολείων, ενώ ταυτόχρονα θα γίνονται παρουσιάσεις καλών πρακτικών εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από την προβολή προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία το προηγούμενο Σχολικό Έτος.

 Ευαισθητοποίηση μαθητών/γονέων-κηδεμόνων
Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων θα διοργανώνουν ενημερωτικές δράσεις για το Περιβάλλον στα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, σε συνεργασία με τους Δ/ντες Εκπ/σης των Δ/νσεων που υπάγονται, με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων και με τους Συλλόγους Διδασκόντων. Στις δράσεις μπορούν να συμμετέχουν και οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων.

Προτεινόμενες δραστηριότητες μαθητών:
– Συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές στις τάξεις για περιβαλλοντικά θέματα
– Βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις μεταξύ μαθητών, με αφορμή βιβλία που αναφέρονται στο περιβάλλον
– Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, που ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ακολουθούμενες από σχετικές συζητήσεις και περαιτέρω δράσεις
– Δημιουργία φυλλαδίων με μηνύματα και πληροφορίες για το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας κολλάζ, ζωγραφική και άλλα εργαλεία των νέων τεχνολογιών
– Εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου
– Παρουσιάσεις από ομάδες μαθητών σχολείων, βασισμένες σε έρευνες υλικού από το διαδίκτυο, συζητήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καταγραφή απόψεων και αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών
– Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα, σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένη επιμόρφωση, ώστε να αναδειχθούν σχετικά θέματα
– Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε σχολικά sites / blogs, αναφορικά με δράσεις και έρευνες σχετικά με το περιβάλλον

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων θα προκηρύσσουν, σε συνεργασία με το ΚΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν, Διαγωνισμό Αφίσας με θέμα σχετικό με το Περιβάλλον που θα ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Στο τέλος της Εβδομάδας θα πραγματοποιείται Εκδήλωση ανά Περιφέρεια στην οποία θα βραβεύεται η καλύτερη Αφίσα. Η Επιτροπή η οποία θα κρίνει την αφίσα θα συγκροτείται από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης, τους Δ/ντες Εκπ/σης κάθε Περιφέρειας, τους Υπευθύνους Π.Ε. & Σ.Δ. και τους Υπεύθυνους των ΚΠΕ. Οι 13 καλύτερες Αφίσες των Περιφερειών θα βραβεύονται σε Εκδήλωση την τελευταία μέρα της Εβδομάδας στο Υπουργείο Παιδείας από την Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σε κάθε Περιφέρεια θα διοργανώνεται την τελευταία ημέρα της Εβδομάδας Εκδήλωση, από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης, σε συνεργασία με τους Δ/ντες Εκπ/σης και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων και με τα ΚΠΕ της κάθε Περιφέρειας. Στην Εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων και τοπικοί φορείς. Στην Περιφέρεια Αττικής η τελική Εκδήλωση θα πραγματοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Share and Enjoy !
Shares