Κατευθυντήριες οδηγίες προς τα ΕΠΑΛ για την εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ10/182230/Δ4/29-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της Υφυπουργού Παιδείας σε όλα τα ΕΠΑΛ, καλούνται οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για την έναρξη και την εφαρμογή του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ–Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»:

1) Σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων με τα παρακάτω θέματα:

  • Ενημέρωση από τον Διευθυντή για τους σκοπούς, τους στόχους και την εφαρμογή του Προγράμματος.
  • Ορισμός συντονιστών έργου. Ο αριθμός των συντονιστών καθορίζεται από τις ανάγκες ή το μέγεθος του σχολείου.
  • Ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό του Συμβούλου – Καθηγητή με στόχο την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για την ανάληψη του ρόλου του Συμβούλου αναδεικνύοντας τη σημασία και την αξία του θεσμού για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
  • Καθορισμός του πλαισίου για την ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης, τα οποία θα πρέπει να αποφασιστούν σε επόμενο Σύλλογο και να υποβληθούν έως τις 21-12-2018.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων κρίνεται απαραίτητο να παρευρίσκεται η Ψυχολόγος του Σχολείου, που θα συνεπικουρήσει την εδραίωση του θεσμού.

2) Σύγκληση επόμενου Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την κατανομή των μαθητών της Α’ τάξης σε εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν το ρόλο του Συμβούλου-Καθηγητή

3) Ενημέρωση των μαθητών της Α΄ τάξης από τον Διευθυντή του σχολείου και τους συντονιστές για το νέο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στο σχολείο τους. Παράλληλα, καλούνται οι γονείς των μαθητών της Α’ τάξης και ενημερώνονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι, για όλες τις δράσεις του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» θα ακολουθήσουν επιμορφωτικές συναντήσεις που θα διοργανωθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έως τότε υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσής μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

– Για τα σχέδια δράσης μέσω της ιστοσελίδας: http://mnae.noesis.edu.gr

– Για την ενισχυτική διδασκαλία και το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή μέσω της ιστοσελίδας: https://mnaepal.wordpress.com/.

Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου …………….

Ενδεικτικό Παράδειγμα από την εμπειρία των εννέα (9) πιλοτικών σχολείων εφαρμογής του Προγράμματος …………….

{………}

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares