Καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 53360/ΓΔ4/22-05-2024

Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών της εφαρμογής του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» για το σχολικό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4136/20-05-2024 έγγραφο του Ι.Ε.Π. και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στον ν. 4692/2020 και στην με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/10-09-2021 Υπουργική Απόφαση (Β’ 4189), υπενθυμίζεται πως τα πεδία Β και Γ της φόρμας Σχεδίων Δράσης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα είναι ενεργά για υποβολή των σχετικών δεδομένων μέχρι την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί το πεδίο για την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, το οποίο θα είναι ενεργό μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, στο πλαίσιο της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, τα σχολεία μπορούν να προτείνουν κάποιο/α από τα Σχέδια Δράσης που υλοποίησαν ως Καλή/ές Πρακτική/ές, ώστε να υπάρχει στη συνέχεια δυνατότητα ανάδειξής τους ως τέτοιες από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Πριν την καταχώριση στοιχείων στην ψηφιακή εφαρμογή είναι απαραίτητο να συμβουλεύεστε τις τεχνικές οδηγίες καθώς και το επικαιροποιημένο υλικό (οδηγοί, παρουσιάσεις, κλπ) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

Για ερωτήματα τεχνικής φύσης σχετικά με την πλατφόρμα, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60

Για ερωτήματα παιδαγωγικού ή διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στους αρμόδιους Συμβούλους Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης ή στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Share and Enjoy !
Shares