Καταγραφή των περιστατικών σχολικής βίας από εκπαιδευτικούς και μαθητές Σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 6607/31-8-2015 (ΑΔΑ:743Β465ΦΘ3-62Ι) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΟΠΑΙΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς που είναι μέλη των δομών πρόληψης της σχολικής βίας (bullying) να προχωρήσουν στην καταγραφή περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού μέσω της ειδικής φόρμας η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πράξης. Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα http://stop-bullying.sch.gr λειτουργεί φόρμα καταχώρησης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού στην οποία οι εκπαιδευτικοί (μέλη ΟΔΠ) έχουν τη δυνατότητα καταγραφής ανάλογων περιστατικών τα οποία έλαβαν χώρα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν.

Επίσης οι Διευθυντές των δημόσιων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας τους, για το ερωτηματολόγιο το οποίο θα βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της πράξης (http://stop-bullying.sch.gr) από την 1η Σεπτεμβρίου, 2015. Οι μαθητές, θα έχουν πρόσβαση στο σχετικό ερωτηματολόγιο, μέσω ενός κλειδαρίθμου ο οποίος θα εκδίδεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares