Καταγραφή αναγκών των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης σε εποπτικό υλικό Πρέπει να συμπληρωθούν οι σχετικές φόρμες στο mySchool μέχρι την Παρασκευή 15-04-2022

Έγγραφο 39488/Δ3/06-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης των εξειδικευμένων αναγκών σε εξοπλισμό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Ένταξης των Γενικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, καλούνται οι Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και τα σχολεία που διαθέτουν Τμήμα Ένταξης σε λειτουργία, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, να συμπληρώσουν στο πληροφοριακό σύστημα mySchool το σχετικό ερωτηματολόγιο που αφορά στην καταγραφή του υπάρχοντος ψηφιακού εξοπλισμού, καθώς και των αναγκών τους σε ψηφιακό υλικό.

Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο παρέχεται μέσω του μενού «Σχολική Μονάδα → Ερωτηματολόγιο Ειδικής Αγωγής» του πληροφοριακού συστήματος mySchool.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 15-04-2022.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-04-2022

Σύμφωνα με το 45094/Δ3/18-04-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ η προθεσμία υποβολής των ζητούμενων στοιχείων από τις σχολικές μονάδες, παρατείνεται έως Τετάρτη 20-04-2022 και ώρα 17:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο