Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 2014-2015 στο ΟΠΣΥΔ Προθεσμία καταχώρισης έως μία εβδομάδα μετά το πέρας του τρέχοντος διδακτικού έτους

Εγκύκλιος 91701/Ε1/10-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

α) δεν καταχωρίζεται αναρρωτική άδεια πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών,
β) δεν καταχωρίζεται προϋπηρεσία για το χρονικό διάστημα χορήγησης της τετράμηνης άδειας ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών
γ) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώριση των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων

Οι καταχωρίσεις των στοιχείων αφορούν σε προσλήψεις εκπαιδευτικών (αναπληρωτών ή ωρομίσθιων) που πραγματοποιήθηκαν μόνο από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του οικείου κλάδου για το διδακτικό έτος 2014-2015 στην Πρωτοβάθμια και στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΕΑΕ, των Εκκλησιαστικών Λυκείων και Γυμνασίων, των Καλλιτεχνικών Σχολείων και της Σιβιτανιδείου Σχολής), με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ, ή από συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετικά έγγραφα:

Η 43044/Δ1/17-4-2012 εγκύκλιος με το ίδιο θέμα

Η 77604/Δ1/19-5-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Η 59115/Δ1/26-04-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής

Οδηγίες καταχώρισης «Απομακρυσμένων» Σχολικών Μονάδων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]